Д-р
Гергана
Райжекова

Гергана Ангелова Райжекова е изследовател на алтернативната музикална сцена в България с принос в документирането на рок алтернативното движение в България. Тя анализира клубната дейност в страната с акцент клубовете като „медия“, канал за музикална комуникация, и как съвременната музикална клубна култура оформя вкуса на публиката и оказва влияние върху музикалните групи. За първи път музикалният клуб бива разгледан от гледна точка на науката сугестология, като Райжекова посочва именно нарасналата клубна сугестия и упражняваното символно насилие за първопричина що се отнася до настоящето състояние на упадък на алтернативната сцена. Изводите си тя базира върху повече от седемдесет дълбочинни интервюта с представители на музикалната сцена, теренни изследвания на музикални събития, включено наблюдение и други. Докторската си дисертация на тема „Развитие на съвременната алтернативна сцена в България (музикални клубове и медии)“ Райжекова защитава успешно през 2017 г. в катедра „Радио и телевизия“ на Факултет по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Климент Охридски“ и получава степен „доктор“ по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Медийна музика). В дисертацията си тя за първи път въвежда понятията „клубна сугестия“, „алтернативна обществена сугестивна норма“, „внушена идентичност“, „биографично-музикална автосугестия“, „музикално-пространствена транспозиция“, „стойностен кавър“, „симбиозна и паразитна хибридизация на музикалната сцена“. Още един принос на книгата е, че за първи път се публикуват пълни дълбочинни антропологични интервюта, което затвърждава важността на настоящата книга в документирането на музикалната рок история в България.
Гергана Райжекова е родена в град Хасково през 1986 г. Още на 6 годишна възраст има своята първа самостоятелна изложба в читалище „Хасково“. Завършва началното си образование в ОУ „Св. Климент Охридски“ с Климентова награда за най-висок успех на випуска. Продължава образованието си в ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково, с усилено изучаване на английски език, където пее в хор „Лира“ с диригент Стефка Младенова. Гергана Райжекова танцува народни танци в продължение на 12 години в Представителен танцов ансамбъл „Хасково“ с корепетитор-хореограф Ана Димитрова. Участва в стотици концерти в България и посещава десетки страни в Европа по време на турнета с танцов ансамбъл „Хасково“ през 1996, 1997, 1999 и 2004 г. Образованието си Райжекова продължава в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където получава образователна-квалификационна степен „бакалавър“ в специалност „Английска филология“ във Факултет по класически и нови филологии и „магистър“, специалност „Културна антропология“ във Философски факултет. Райжекова е също първият изследовател на бритпоп и суинг движенията в България, като тя описва появата, развитието и установяването на тези две младежки култури, превърнали се в суперкултури с бързото им мейнстриймизиране и разпространение на музикалната сцена в цялата страна. Магистърската си теза на тема „Строеж и конструкции. Строене на музикални моди и движения от клуб „Строежа“. Бритспотинг и суинг партита.“ с дипломен ръководител доц. д-р Венцислав Димов и рецензент Ния Нейкова Райжекова защитава с отличен през 2011 г. По време на следването си Гергана Райжекова участва в множество български и международни конференции и събития. Като млад преподавател е делегат на 5-тия Световен Младежки Конгрес в Истанбул заедно с 1000 младежи от цял свят и над 200 учители.

 
Гергана Райжекова има повече от 30 научни и публицистични статии в български и международни издания като US-China David Publishing Company, National Geographic, Djambore.com, Timeart, сп. Българска наука, Seminar-BG (Seminar-bg.eu), БНР, БНР- Радио България, Годишник на СУ “Св Климент Охридски“, Klinklin.bg, Webcafe.bg, сп. Медиалог (Medialog-bg.com), Реторика и комуникации (Rhetoric.bg), в. Марица Хасково и други. През 2010 г. Райжекова печели конкурс за пътепис на National Geographic за месец октомври с пътеписа си „За заека, орела, лъва и кучето. Йерусалим.“, посветен на престоя си в Израел, където живее с оцеляла от концлагер жена в продължение на един месец. В независимата медия КлинКлин е отговорен редактор в продължение на две години с едни от най-четените статии, свързани с музикалната сцена в България. Към момента Гергана Райжекова участва с учени-изследователи от различни сфери в проекта „Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“, като нейна задача включва изследване на тенденции при родната и международна фестивална рок сцена.

Към списъка със знания, умения и опит Райжекова добавя още практика като екскурзовод към „Балкантурист“ АД. Тя има 8-годишен стаж в сферата на неформалното образование и е сред учениците на Георги Лозанов, създател на науката сугестология, наука за скритите резервни възможности на мозъка. Райжекова се занимава професионално с метода в продължение на четири години в собствена школа за преподаване на чужди езици в град София. Именно нейните сугестопедични стаи (стаите Debussy и Chopin) са основни пана-експонати в проекта-изложба ТЕБ-Е-ШИР (Transformatori.net/tebeshir/), изследващ влиянието на средата върху израстването и учебния процес. Гергана Райжекова сбъдва мечтата си да има собствени барабани и след усилени тренировки създава две алтернативни групи. През 2015 г. е диджей на няколко събития и стартира свое авторско радиопредаване в радио „Реакция“ със заглавие „Rockumentary. Музикална автобиография“ с един сезон. От 2016 до 2020 г. Райжекова е координатор за България на учебно-тренировъчния космически лагер по модел на NASA Space Camp Turkey в Център за творческо обучение. Понастоящем е писател на детски книжки, като през 2023 г. излиза от печат дебюрната книга от поредицата Miss Jelly Fish или Госпожица Мей Дуза със заглавие "Госпожица Мей Дуза: Напуска планетата Земя". Книгата е двуезична и съдържа различни техники за забавно и лесно учене, като с нея авторката преподава на много дечица през годините, които Госпожица Мей Дуза превръща в отличници по чуждия език. Райжекова е още TEDx лектор, модел и чест гост в радио и телевизионни предавания.