“Знание на върха на пръстите” – сп. Forbes

“Знание на върха на пръстите” – сп. Forbes

Статия за Център за творческо обучение на тема “Знание на върха на пръстите” в брой 72 на сп. Forbes, април 2017 г., раздел “Бъдещето на образованието”.
На снимката “Класна стая на бъдещето: Офисът на Център за творческо обучение пресъздава иновативна класна стая с кътове за различни дейности, обособени в различни цветове”, Александър Ангелов, управител на Центъра, и Гергана Райжекова, координатор на Space Camp Turkey заедно с авторския продукт на Център за творческо обучение – ЗарядBox.