Сугестопедия

Проф. д-р Георги Лозанов и Гергана Райжекова, гр. Сливен, 2011 г.

Гергана Ангелова Райжекова е сугестопедагог със сертификат № 270/2011 и преподавателски опит повече от 8 години. Нейните сугестопедични стаи Debussy и Chopin са главни пана в изложбата на Трансформаторите в изследването как средата влияе на процеса на възприемане на знания.

В дебютната си книга "Невидимият рок. Алтернативната рок сцена в България" Райжекова анализира клубната сугестия и клубовете от гледна точка 7-те закона на метода Сугестопедия като науката сугестология отново е главно действащо лице в научен труд. Приносът на Райжекова е свързан именно с обогатяване научното поле на науката сугестологията. Термините "клубна сугестия", "алтернативна обществена сугестивна норма", "внушена идентичност", "биографично-музикална автосугестия", "музикално-пространствена транспозиция", "стойностен кавър" и "симбиозна и паразитна хибридизация на музикалната сцена" са защитени и публикувани в реферирани международни и български научни издания.

Сугестопедия

July 19, 2018

Music identity schizophrenia in the current alternative rock scene in Bulgaria. How identity emigration has led to the rise of the cover value (реферирано научно издание сп. „Реторика и комуникации“, http://rhetoric.bg/)

Abstract: The current Bulgarian alternative music scene is divided internally and externally by various factors. After 1989, Bulgarian alternative bands intentionally moved astray from pro-Russian affiliation and […]