Космосът – моя мечта (100% Будни, БНТ)

Космосът – моя мечта (100% Будни, БНТ)