Гергана Райжекова представя книгата си “Невидимият рок” (eTV, Новини)

Гергана Райжекова представя книгата си “Невидимият рок” (eTV, Новини)