Алтернативната музикална сцена в бивша Югославия и България (Публичен семинар във ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”)

Алтернативната музикална сцена в бивша Югославия и България (Публичен семинар във ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”)

Лекция и дискусия, част от проекта “Меката власт” на популярната музика” с лектори д-р Юлиана Жабева-Папазова, Скопие, и д-р Гергана Райжекова, по това време все още докторант във ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”, автор на книгата “Невидимият рок. Алтернативната рок сцена в България”.

На лекцията присъстват различни учени, професори, включително представители на родната рок алтернативна сцена.