Алтернативната музикална сцена в Бивша Югославия и България (Публичен семинар във ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”)

Алтернативната музикална сцена в Бивша Югославия и България (Публичен семинар във ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”)

Лекция и дискусия, част от проекта “Меката власт” на популярната музика” с лектори д-р Юлиана Жабева-Папазова, Скопие, и Гергана Райжекова, докторант във ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”.