Международен ден на космонавтиката Space Camp Turkey (БНР-Стара Загора)

Международен ден на космонавтиката Space Camp Turkey (БНР-Стара Загора)