Зимата на българските рок фестивали. От Skunk Anansie на фестивала Spirit of Burgas до нови фестивални измерения   

Зимата на българските рок фестивали. От Skunk Anansie на фестивала Spirit of Burgas до нови фестивални измерения   

Книгата “Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)”, със съставител и редактор Лозанка Пейчева, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, ISBN 978-954-07-4953-2, е тригодишен труд на уважавани български учени по проект със същото име, финансиран от фонд „Научни изследвания“.

Статията “Зимата на българските рок фестивали. От Skunk Anansie на фестивала Spirit of Burgas до нови фестивални измерения” е част именно от този сборник. Тук публикуваме самата статия преди официалното представяне на сборника.

Българската фестивална рок сцена е поредният слабо изследван елемент в траекторията на рок събитията в страната. Фестивалите като празнични събития са често широко отразени от медиите, но това, което остава незабелязано за масовата аудитория, са множеството специфики на един фестивал, скритите фигури в него, динамиката на отношенията между ивент мениджъри и мениджъри на групи, задкулисни властови борби и игри, монополизиране на географски области и исторически обекти, брандиране на имена и създаване на музикални общности и племена чрез музикални зависимости. В настоящата статия ще бъде изследван феноменът рок фестивал в теоретичен и исторически план, като ще бъдат анализирани няколко рок фестивала в България и в чужбина, както и ще се обърне внимание на динамиката на тяхното развитие. Това са фестивалите: Exit в Сърбия, InMusic Festival в Хърватска, Hills of Rock и Spirit of Burgas в България. Целта на статията е да даде контекст на големите летни музикални събития в страната и в Европа, както и да се анализират идеологическите специфики, които събират, обединяват и забавляват толкова голямо число хора за толкова кратък период. Важен момент в анализа са още множествените идентичности на самата публика и нейното движение из фестивалните сцени, както на самото събитие, така и движението на публики из Европа. Акцент на статията е още българският принос във фестивалната култура на родните меломани с дългогодишното провеждане на Бургаския фестивал Spirit of Burgas, неговите силни години, властови игри на местно и международно ниво и последващото прекратяване на провеждането на фестивала и последствията от това за родната алтернативна рок сцена, за която лятото и летните възможности за местна изява на една сцена с международно известни имена е замразена до появата на следващия смел, далновиден и уважаван ивент мениджър с план за музикално рок възкръсване.Емпирична база на изследването са поредица от дълбочинни антропологични интервюта с дългогодишния ивент-мениджър на Spirit of Burgas Иван Вълков, интервюта с представители на музикалния бизнес в България, както и включени наблюдения върху гореспоменатите фестивали.

Ключови думи: светкавична общност, алтернативна сцена, рок фестивали, ивент мениджмънт, Spirit of Burgas

Цялата статия може да прочетете ТУК.