Д-р Гергана Райжекова – сертифициран преподавател по Сугестопедия, сертификат 270/2011 (suggestology.org)

Д-р Гергана Райжекова – сертифициран преподавател по Сугестопедия, сертификат 270/2011 (suggestology.org)

Концертен сеанс по време на детски сугестопедичен курс; Снимка: Теодора Урдева

Преподаватели, сертифицирани от Фондация “Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева” и посочени в официалния сайт на Фондацията suggestology.org:

“Преподавателят-сугестопед е основна фигура в организацията и провеждането на правилния учебен процес на нивото на резервните възможности на човешката личност. Обучението във Фондацията поставя основите, дава насоките, консултира, но оформянето на един добър сугестопед е процес, който може да продължи цял живот.

Нашето виждане е, че в училището и школата е необходимо да работят най-добрите специалисти, но и много добри хора, за да се осъществи промяна в общуването в обществото, да се промени т.нар. обществена сугестивна норма.

Детски сугестопедичен курс; Снимка: Теодора Урдева

Списък на обучените преподаватели от Фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева”
Списъкът не е окончателен. Попълва се периодично с данните на новообучените преподаватели
МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ СЕРТИФИКАТ: ПОДПИСАН, ПОДПЕЧАТАН И ПОДНОВЕН

Обучени (лично) от професор доктор Георги Лозанов и Ванина Бодурова:

 1. Деница Александрова сертификат № 254/2010
 2. Десислава Георгиева Тодорова Хлавачик, сертификат № 255/2010
 3. Галина Кръстева Спасова, сертификат № 256/ 2010
 4. Виолета Викторова Атанасова, сертификат № 257/2010
 5. Веселина Петрова Дамаскова, сертификат № 258/2010
 6. Милена Чавдарова Ленева, сертификат № 259/2010
 7. Хосе Консехо Хименес, сертификат № 260/2011
 8. Даниела Северинова Лалова, сертификат № 261/2011
 9. Антоанета Кирова Гетова, сертификат № 262/2011
 10. Любов Георгиева Трайкова, сертификат № 263/2011
 11. Теодор Валентинов Василев, сертификат №264/2011
 12. Мариана Стоянова Султанова, сертификат №265/2011
 13. Венета Ненова Богданова-Роял, сертификат № 266/2011
 14. Ирена Младенова Иванова, сертификат № 267/2011
 15. Росен Иванов Лозанов, сертификат № 268/2011
 16. Галина Емилиова Копчева, сертификат № 269/2011
 17. Гергана Ангелова Райжекова, сертификат № 270/2011
 18. Ваня Михайлова Каракоева, сертификат № 271/2011
 19. Снежана Стоянова Харизанова, сертификат № 272/2012

Източник: http://www.suggestology.org/prepodavateli/


Изложба ТЕБ-Е-ШИР, посветена на учебната среда като среда за израстване с главни пана-еспонати стаите на сугестопедагог д-р Гергана Райжекова – Debussy и Chopin; Снимка: Теодора Урдева

Д-р Гергана Райжекова има стаж от повече от 8 години като сугестопедагог като през нейните часове са преминали ученици на възраст от 5 до 75 години. През годините, в които се занимава професионално с метода Сугестопедия и е част от Фондацията, Гергана Райжекова е още ментор и обучител на млади преподаватели, основател и съ-мениджър на школа за преподаване на класическа Сугестопедия. През нейните часове са преминали повече от 200 курсисти, като в няколко случаи резултатите на нейните ученици копират подобни случаи на 100% напредък, описани още през 80-те години от Институт по сугестология в гр. София. През 2012 г. Райжекова преподава на повече от 12 деца, които за една година вдигат оценките си с четири единици и се превръщат в отличници за учуда на училищните си преподаватели.

След 2015 години Райжекова съчетава интересите си в рок музиката с познанията си по сугестология и е първият учен сред новообучените през демокрацията български преподаватели, който вкарва науката Сугестология отново в научните среди чрез серия от научни статии в родни и международни научни реферирани издания. Нейн научен принос са термините “клубна сугестия”, “алтернативна обществена сугестивна норма”, “внушена идентичност”, “биографично-музикална автосугестия”, с което обогатява световното научно поле.


Изложба ТЕБ-Е-ШИР, посветена на учебната среда като среда за израстване с главни пана-еспонати стаите на сугестопедагог д-р Гергана Райжекова – Debussy и Chopin; Снимка: Теодора Урдева