“Невидимият рок” в Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – гр. Варна

“Невидимият рок” в Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – гр. Варна

Книгата “Невидимият рок” е дарена на регионална библиотека “Пенчо Славейков” в гр. Варна. За книгата библиотеката пише следното представяне на сайта си libvar.bg:

“Гергана Райжекова е изследовател на алтернативната рок сцена в България. Тя е автор на повече от 30 научни и публицистични статии в български и международни издания. Защитава дисертация, изследваща алтернативния рок в катедра „Радио и телевизия” на Факултет по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Климент Охридски”. Книгата съдържа 70 интервюта с представители на музикалната сцена. Причина за интереса на автора към тази тематика е самоопределянето на много български групи като изпълнители на алтернативен рок. Изводите в това изследване се основават на лични наблюдения на автора. Книгата е богато илюстрирана със снимков материал.”

“Гергана Райжекова в каталога на библиотеката
  >>>

Източник:
http://www.libvar.bg/index.php/project/gerganarajzhekova/

Каталог на библиотеката:
http://catalog.libvar.bg/view/show_avt_data.pl?id=125782&SRV=false&LANG=bg